Βραβεία.

Ο βαθμός του κάθε υποφηφίου θα προκύψει ως ο μέσος όρος του βαθμού στο test της Άλγεβρας – Μαθηματικών και του βαθμού στο test της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Οι  3  πρώτοι μαθητές με τους υψηλότερους βαθμούς θα τύχουν έκπτωσης 100% στα δίδακτρα της σχολικής χρονιάς  2020-2021, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του  19.

Οι  7  μαθητές που ακολουθούν στη βαθμολογική κατάταξη θα τύχουν έκπτωσης  60%  επί των ετησίων διδάκτρων τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του  17.

Οι  10  μαθητές που ακολουθούν στη βαθμολογική κατάταξη θα τύχουν έκπτωσης  30%  επί των ετησίων διδάκτρων τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του  15.

Ως επιβράβευση όλοι οι συμμετέχοντες στα test που δε θα συγκαταλέγονται στην παραπάνω βαθμολογική κατάταξη, θα δικαιούνται έκπτωση 10% επί των διδάκτρων της σχολικής χρονιάς 2020-2021.

Στην περίπτωση ίδιας επίδοσης δύο ή και περισσότερων μαθητών θα επιβραβευθούν όλοι οι μαθητές που ισοβάθμησαν.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής test.

Τα test θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Φροντιστηρίου την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 18:00.

Τρόπος διεξαγωγής test.

Οι μαθητές που αποφοίτησαν από την Γ΄ Γυμνασίου τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 θα εξεταστούν σε δυο ενότητες, τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Οι μαθητές που αποφοίτησαν από την Α΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 θα εξεταστούν σε δυο ενότητες, τη Νεοελληνική Γλώσσα και την Άλγεβρα (Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων).

Σε κάθε μία από τις ενότητες θα κληθούν να απαντήσουν σε είκοσι ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθος) με σύνολο μονάδων σε κάθε ενότητα το 20.

Κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής θα έχει τέσσερις πιθανές απαντήσεις, από τις οποίες θα είναι η μία μόνο σωστή. Οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις. Δε θα υπάρξει αρνητική βαθμολόγηση σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης.

Η διάρκεια εξέτασης θα είναι 60 λεπτά για την κάθε ενότητα.

Στο τέλος της εξέτασης κάθε ενότητας θα υπογράφουν στις σελίδες των θεμάτων τόσο ο μαθητής όσο και ο επιτηρητής και θα δίνεται στο μαθητή φωτοτυπία του γραπτού του.

Αμέσως μετά θα γίνεται διάλειμμα 15 λεπτών έως την έναρξη της επόμενης εξέτασης.

Προσοχή!  Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν πάσης φύσεως σβηστικό.

Τα θέματα θα έχουν ως στόχο να ελεγχθεί αν ο μαθητής κατανόησε σε βάθος τη θεωρία που διδάχθηκε, βάσει της οποίας θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν σ’ αυτήν ή προκύπτουν ως άμεση εφαρμογή αυτής.

Δικαίωμα συμμετοχής – Τρόπος δήλωσης συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στα test έχουν όλοι οι μαθητές.

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Φροντιστηρίου ή ηλεκτρονικά στο site του Φροντιστηρίου (www.tofrodistirio.gr). Στην περίπτωση που η δήλωση γίνει ηλεκτρονικά θα πρέπει η συμπληρωμένη φόρμα με τα στοιχεία του μαθητή να σταλεί στο e-mail του φροντιστηρίου (info@tofrodistirio.gr). Στη συνέχεια θα αποσταλεί από το φροντιστήριο e-mail επιβεβαίωσης.

Λήξη προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής: Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

Διευκρίνιση. Η δήλωση του κηδεμόνα πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Φροντιστηρίου (Ώρες λειτουργίας Φροντιστηρίου: Καθημερινές 12:00 – 21:00)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Οι ορθές απαντήσεις θα αναρτηθούν στο site του Φροντιστηρίου (www.tofrodistirio.gr) αμέσως μετά το πέρας της διεξαγωγής των test και τα score των μαθητών θα ανακοινωθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Φροντιστηρίου την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 από ώρα 21:00 και θα παραμείνουν αναρτημένα έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00.