Το 2011 ιδρύθηκε το Φροντιστήριο από μια εξειδικευμένη ομάδα καταξιωμένων εκπαιδευτικών για να δώσει στην φροντιστηριακή εκπαίδευση μια νέα ώθηση. Με αίσθημα ευθύνης απευθύνθηκε μόνο σε μαθητές Λυκείου για Θετικές Σπουδές και για Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι ιδρυτές του Φροντιστηρίου, καθώς και οι συνεργάτες καθηγητές, είναι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν να  δραστηριοποιηθούν στον φροντιστηριακό χώρο. Η αγάπη για τη δουλειά τους, σε συνδυασμό με την εμπειρία που διαθέτουν, τους καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικούς. Έτσι οι υποψήφιοι για το Πανεπιστήμιο μπορούν να βρουν στο Φροντιστήριο μια ισχυρή ομάδα καθηγητών, με την καθοδήγηση των οποίων μεγιστοποιούν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το δυναμικό του Φροντιστηρίου κατάφερε να σφυρηλατήσει σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους γονείς και τα παιδιά.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι μεγάλες επιτυχίες των μαθητών μας όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν επαναπαυόμαστε όμως στις συντελεσμένες επιτυχίες.

Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη θέρμη από ότι ξεκινήσαμε.