Όλοι οι μαθητές με την έναρξη των σπουδών τους παραλαμβάνουν δωρεάν βιβλία για όλα τα μαθήματα.