Γιώργος Τσασιταλίδης

Φυσικός

Παύλος Κυριακίδης

Μαθηματικός

Γιώργος Πανταζίδης

Βιολόγος