• Καλύπτουμε κενά
  • Τελειοποιούμε τον τρόπο μελέτης
  • Τελειοποιούμε το γραπτό μας
  • Ευέλικτα και ομοιογενή τμήματα 6 – 8 ατόμων
  • Κλειστά τμήματα 4 ατόμων
  • Δωρεάν βιβλία που ανανεώνονται κάθε χρόνο
  • Κάθε μαθητής / μαθήτρια έχει δυνατότητα επιλογής από τα παραπάνω μαθήματα
  • 3ωρες τακτικές γραπτές δοκιμασίες προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων εφ’ όλης της ύλης
Έναρξη: 18 Αυγούστου 2020