Διετής προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η σωστή εφαρμογή του προγράμματος από τους έμπειρους καθηγητές του Φροντιστηρίου οδηγεί στην έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης και στην ψυχολογική αποφόρτιση μαθητών και γονέων.

  • Καλύπτουμε κενά
  • Βελτιώνουμε τον τρόπο μελέτης
  • Βελτιώνουμε το γραπτό μας
  • Μαθαίνουμε να οργανώνουμε τον χρόνο μας
  • Ευέλικτα και ομοιογενή τμήματα 6 – 8 ατόμων
  • Κλειστά τμήματα 4 ατόμων
  • Δωρεάν βιβλία που ανανεώνονται κάθε χρόνο
  • Κάθε μαθητής / μαθήτρια έχει δυνατότητα επιλογής από τα παραπάνω μαθήματα
  • 3ωρες τακτικές γραπτές δοκιμασίες προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων εφ’ όλης της ύλης
Ενάρξεις: 2 Σεπτεμβρίου 2020 και 19 Ιανουαρίου 2021