• Καλύπτουμε κενά
  • Μαθαίνουμε να μελετάμε
  • Μαθαίνουμε να γράφουμε
  • Μπαίνουμε στη λογική των εξετάσεων
  • Ευέλικτα και ομοιογενή τμήματα 6 – 8 ατόμων
  • Δωρεάν βιβλία που ανανεώνονται κάθε χρόνο
  • Κάθε μαθητής / μαθήτρια έχει δυνατότητα επιλογής από τα παραπάνω μαθήματα
  • 3ωρες τακτικές γραπτές δοκιμασίες προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων εφ’ όλης της ύλης.

 

Έναρξη: 2 Σεπτεμβρίου 2020